Square Oil –  alltid tilgjengelig

Square Oil forsyner og gir råd til danske og norske bedrifter som har fokus på smøreteknisk vedlikehold.

Det har vi gjort siden 1961.

– Square Oil er eksklusiv distributør av Castrol Tribol, -Molub-Alloy & -Optimol.

Square Oil - på jobb året rundt.